Skötsel av utemiljön året runt

Välklippta gräsmattor, rabatter fria från ogräs och skräp bidrar till trivseln. Fungerande snöröjning och sandning ger ökad trygghet och säkerhet.

Vi utför alla tänkbara servicetjänster utomhus, åtgärdar trasig belysning, gör enklare reparationer, klotterborttagning, fasadtvätt m.m. Vintertid åtar vi oss gärna snöröjningen med sandning och saltning av trottoarer och entrévägar.

Din vaktmästare från Kuststäd kan du ringa vid behov eller ha hos dig vissa tider i veckan. Vår målsättning är att du ska få precis den service du behöver, varken mer eller mindre.

Kontakta oss om ni har några funderingar eller bara helt enkelt vill veta mer om oss