Miljö

Städning och andra servicetjänster kan utföras med mer eller mindre miljöhänsyn.
Ditt bidrag till människa och miljö kan vara att välja en tjänsteleverantör som på ett trovärdigt sätt arbetar för att minska sin egen miljöpåverkan.

Kuststäd värnar om naturen. Vi har ett aktivt miljöarbete som vi menar allvar med.

Miljö

Miljöpolicy

Vi har antagit en miljöpolicy som alla på företaget följer. Vi har en miljöplan och inköpsrutiner med tydliga målsättningar på miljöområdet. I en årlig miljöberättelse sammanfattar vi vårt miljöarbete under det gångna året.

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp de miljöpåverkande faktorerna i vår egen verksamhet. Målsättningen är att minimera all skadlig miljöpåverkan. Det sker bland annat genom att vi successivt minskar användningen av kemikalier, reser med miljöfordon, samordnar inköp för färre transporter samt sänker vår vatten- och elenergiförbrukning. Vi deltar även aktivt i våra kunders miljöarbete.

Utbildning

Utbildning och information till personalen är viktigt för att vi ska lyckas nå våra högt ställda mål på miljöområdet. Miljöinformationen bidrar också till att stimulera ett allmänt förhållningssätt som kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Kuststäds miljöarbete eller ta del av vår senaste miljöberättelse!

ISO 14001

Vi är ISO 14001 certifierad.

ISO Certifiering
Certifikat 2021

Kontakta oss om ni har några funderingar eller bara helt enkelt vill veta mer om oss