Kvalitetsarbete, egenkontroll och kontinuerlig förbättring

Kvalitet inom städservice och liknande tjänster hänger samman med hur personerna som utför tjänsterna trivs med sitt arbete.
Du kommer att uppleva en hög kvalitet om du anlitar ett städföretag som tar god hand om sin personal.

Kuststäds kvalitetsbegrepp bygger på kunskap, professionalitet, service, miljö och omsorg. Vårt arbete med kvalitetsfrågor är också ett sätt att utveckla vår egen verksamhet.

Kuststäd har antagit en kvalitetsplan som alla på företaget följer. Utgångspunkten är att vi ska arbeta förebyggande med kvalitetsfrågorna och vårdande med vår personal.

Vi utför kvalitetskontroller på varje arbetsställe, exempelvis varje månad. Kontrollerna sker normalt i form av egenkontroll. Resultaten dokumenteras noggrant. Eventuella avvikelser analyseras tillsammans med vår kund, åtgärdas och följs upp.

 

Kuststäds viktigaste resurs är personalen. Vi arbetar medvetet för att upprätthålla en god arbetsmiljö, såväl fysisk som social, för alla våra medarbetare. Trivselhöjande aktiviteter är ett exempel på förebyggande arbete.

Vi skapar utrymme för personlig utveckling. Vi ser till att våra medarbetare får vidareutbildning i arbetsmetoder, ergonomiska arbetssätt, nya material och utrustningar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Kuststäds kvalitetsarbete!

Under 2020 arbetar vi med att bli godkänd enligt ISO 9001.