Fastighetsservice & vaktmästeri

Dina hyresgäster kräver en väl fungerande service. Med en god fastighetsservice följer ökad trivsel, trygghet och säkerhet. Det betalar sig i form av större omsorg om fastigheten, hos alla som lever i, arbetar i eller besöker den.

Vi erbjuder fastighetsservice och vaktmästartjänster inomhus. Vi har löpande serviceuppdrag för industriföretag, på kontorsarbetsplatser, i flerfamiljshus och bostadsområden.

Våra vaktmästare kan sköta omflyttningar. Då ingår exempelvis demontering och montering av hyllor och möbler samt röjning och bortforsling av skräp. Vi utför enklare reparationsarbeten, tar hand om trappstädningen m.m.

Din vaktmästare från Kuststäd kan du ringa vid behov eller ha hos dig vissa tider i veckan. Vår målsättning är att du ska få precis den service du behöver, varken mer eller mindre.

Kontakta oss om ni har några funderingar eller bara helt enkelt vill veta mer om oss